ThyssenKrupp Rulletrapper

«Vi i ThyssenKrupp Rulletrapper as er meget opptatt av å kunne være våre kunders første valg, samtidig som vi alltid søker å levere førsteklasses kvalitetsprodukter. Av den grunn så har R/G store krav på seg til utføre god kvalitet når de er engasjerte gjennom oss.

Ovenfor oss så har de opptred meget ryddig og profesjonelt. De har vært fleksible med hensyn på tidspunkt for utførelse og har levert stort sett etter avtale. Kan vel ikke komme på mer enn en gang der det har vært forsinkelse i arbeidet. Det skyltes at fabrikken som laget glassene hadde stengt for sommerferie og av den grunn ikke produserte glass.

Ang priser så har vi på forhånd avtalt pris for hele arbeidet så døren for ekstra fakturering har vært lukket. Det har heller ikke forekommet forsøk på å få mer ut en det som har vært avtalt.

Våre kunder som R/G har utført arbeid hos har vært meget fornøyde med det helhetlige arbeidet samt sluttproduktet. Jeg vil nok anbefale å ta en titt på ett eller flere av prosjektene som R/G har oppført for oss. Fallsikring på Lillestrøm Torv er ett prosjekt som kan nevnes. Vi har ingen betenkeligheter med å benytte oss av R/G sine tjenester igjen»


Anette Dietrichson Bruun

«Takk for profesjonell oppmåling og montering!

Ville bare si at det ble skikkelig flott når glass-veggene til dusjen kom opp!
Rene hotell-badet ble det :)

Takk til både deg og montørene for det – og ha en fin dag!»

Anette Dietrichson Bruun
siv. ark mnal
NIELS TORP AS
ARKITEKTER MNAL
Industrigaten 59,

Majorstuen, 0304 Oslo


Malnes og Endresen AS

Står gjerne som referanse til dette selskapet da de har utført en utmerket jobb i flere faser på min eierseksjon i Østre Aker vei 99, 3 etg.

Firmaet fremstår som ryddige, faglig kvalifiserte og er tillegg serviceorientert.

I forkant av de nevnte arbeidene har jeg innhentet tilbud og avtalt tid for gjennomføring, tilbudene fra firmaet har vært oversiktelig og konkurransedyktig, videre har nevnte arbeidene blitt utført i hht. avtalt tid.

Kan i tillegg nevne at de har bidratt med kvalifiserte råd i fm utførelse og praktisk gjennomføring .

Ut fra mine erfaringer kan jeg anbefale firmaet for tilsvarende oppgaver.

PS ! Kan for ordensskyld nevne at jeg er leder for er rådgivende ingeniørfirma og har følgelig erfaring fra tilbudsinnhenting, tilhørende evalueringer og praktisk oppfølging mv..

Vennlig hilsen
Roger Malnes
dl.
Ingeniørfirmaet
Malnes og Endresen AS